Soort dienst: Bouwkundige opnames en keuring
Naam: Particuliere Woningverbetering Utrecht
Locatie: Utrecht, Pijlsweerd, Zuilen, Lombok
Opdrachtgever: Particuliere eigenaren, verenigd in 'n stichting
Ontwerp: 2001 - 2004 doorlopend
Oplevering: februari 2005

Samen doen?

VRAAG: Projectmatig particulier woningonderhoud graag...
ANTWOORD: Met subsidie van de gemeente Utrecht zijn in 4 verschillende projecten ca. 200 woningen planmatig gerenoveerd. Opdrachtgever was steeds een stichting waarin alle deelnemende particuliere eigenaren vertegenwoordig waren. Direct contact en overleg met deze eigenaren was een essentieel aspect van deze projecten. Het beheersen van het gehele planproces, van de opnames tot en met directievoering, kennis van zaken en oog voor historische details waren van doorslaggevend belang voor het slagen van deze projecten. Geluidsanering en kadastrale splitsingen van panden behoorden eveneens tot de werkzaamheden.
De afbeeldingen tonen de stadia respectievelijk na- en voor renovatie...

+ Review

"Administrateur van de stichtingen, namens de eigenaren: "Hiermee verklaren wij, dat de architectenwerkzaamheden aan onze projecten, met een gezamenlijke aanneemsom van ruim 2,1 mln euro, door het architectenbureau vakkundig zijn uitgevoerd en op een correcte wijze tot een goed einde zijn gebracht. Buiten directievoering tijdens de uitvoering -die wij als uitmuntend hebben ervaren-, viel ons de wijze waarop met kostenbesparende maatregelen gewerkt werd, als opdrachtgever op"."

Terug naar alle diensten