Soort dienst: Bemiddeling bij vergunningen en indicatieaanvragen
Naam: Planbeoordeling bij Commissie Welstand en Monumenten Utrecht
Locatie: Utrecht
Opdrachtgever: CWM gemeente Utrecht
Ontwerp: vanaf januari 2010
Oplevering: niet gerealiseerd

Welstand noodzaak ?

VRAAG: Help ons met een consequente uitvoering van de Welstandsnota.
ANTWOORD: Als free-lance planreviewer is Paul de Roos op het bureau van de Commissie Welstand en Monumenten 1 dag per week werkzaam. De te beoordelen plannen zijn zeer uiteenlopend van aard en omvang. Daarnaast wordt er zowel intern als extern actief gediscussieerd over de zin en de toekomst van Welstandstoezicht. Tevens is er een directe link met de afdeling Handhaving, Stedenbouw, Monumenten en Bouwtoezicht.

+ Review

"Hoofd Bureau Commissie Welstand en Monumenten gemeente Utrecht: "Paul de Roos verricht op tijdelijke basis werkzaamheden als planbeoordelaar op het Bureau Commissie Welstand en Monumenten, gemeente Utrecht. Hij is in dit werk zeer gewetensvol en voert alle erbij behorende werkzaamheden consciŽntieus en zorgvuldig uit. Bij het verstrekken van preadviezen houdt hij de kaders waarbinnen geadviseerd moet worden goed in ogenschouw, zoals de welstandsnota. Met zijn achtergrond als architect is hij prima in staat de bouwtekeningen te interpreteren en te beoordelen, maar ook om mee te denken in oplossingsrichtingen. Hij is hulpvaardig en klantgericht, met als mogelijke valkuil iets tť, waardoor er of de indruk van een toezegging wordt gegeven of werkzaamheden gedaan die niet binnen het takenpakket van planbeoordelaar vallen. Paul is zich hiervan echter voldoende bewust. Daarnaast is Paul een prettige collega, houdt zich aan de afspraken en altijd bereid moeite te doen om in te springen"."

Terug naar alle diensten