Soort dienst: Advies bedrijshuisvesting
Naam: Uitbreiding parkeervoorziening Papendorp Utrecht
Locatie: Utrecht, Papendorp
Opdrachtgever: Huurder
Ontwerp: Najaar 2013
Oplevering: juli 2014

Parkeerdruk(te)?

VRAAG: Het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor ons detacheringsbedrijf is volstrekt niet voldoende. De gemeente loopt fors achter met realisatie van Openbaar Vervoer. Help ons...
ANTWOORD: In goed constructief overleg met het projectbureau van de gemeente, en met de stedenbouwkundig supervisor Peter Verschuren is de bestaande parkeervoorziening uitgebreid en opnieuw ingedeeld. Een aanzienlijke waarde-vermeerdering voor dit object, binnen het geldende bestemmingsplan. En met behoud van het zo gekoesterde groene karakter van het bedrijventerrein.

Terug naar alle diensten