Soort project: Studies
Projectnaam: Herbestemming Neudeflat
Locatie: Utrecht, Neude
Opdrachtgever: ntb.
Ontwerp: mei 2012
Oplevering: niet gerealiseerd

Imagoprobleem ?

VRAAG: Verbeter het imago en de relatie met de stad, en daarmee de verhuurbaarheid.
ANTWOORD: De Neudeflat is een spraakmakend object in de Utrechtse binnenstad. Eens het hoogste kantoor in Nederland met veel prestige, nu een gedateerde uitstraling en weinig wisselwerking met de omgeving. De huidige huurder, de gemeente Utrecht, vestigt zich eind 2014 in het nieuwe stadskantoor,maar is echter nog huurder van de Neudeflat tot 2017. Deze situatie is aanleiding om samen met de eigenaar en de gemeente te kijken naar andere gebruiksmogelijkheden. Frowijn de Roos architecten, Pieters Bouwtechniek en Fundím presenteren een multifunctionele en duurzame (energieneutrale) visie op de toekomst van de Neudeflat.

Terug naar alle projecten