Soort project: Renovatie/Herbestemming
Projectnaam: Renovatie Torenflat Zeist
Locatie: Zeist, Laan van Vollenhove 10-786bis
Opdrachtgever: Vestia
Ontwerp: 5 december 2005
Oplevering: juli 2010

Nog 40 jaar erbij ?

VRAAG: Slopen is geen optie. Verleng de exploitatietermijn van een woongebouw met minimaal 40 jaar. Renovatie in bewoonde toestand...
ANTWOORD: Dit project is winnaar van de EAAward 2009 in de categorie ‘Energy-efficiency Residential’, door een jaarlijkse vermindering van de CO2 uitstoot met 290.000 kg! 484 woningen aan middengangen op 20 bouwlagen vormden tot voor kort het grootste woongebouw van Europa. De bouwwijze anno 1973 (slecht beton, doorgestortte balkons, te dunne muren) zorgden voor een moeilijk beheersbaar complex. Door een nieuwe omhulling van het geheel geven we niet alleen een bouwfysisch maar ook een esthetisch antwoord. Een uitgekiende engineering en efficiente bouwlogistiek door het gehele bouwteam heeft de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt.
Fotografie: Bart van Vlijmen (www.bartvanvlijmen.nl); Cinema 4D animatie: Gerard Jonker (www.jonker-wu.nl)

Terug naar alle projecten